Kävsjövägen 17, 335 73, HILLERSTORP
+46 (0)370-37 34 60

Allmänna villkor

Allmänna villkor enligt NLS 10 resp. NLS 10 E med kompletteringar enligt nedan.

1. NLS 10 E tillämpas för leveranser utanför Danmark,Finland, Norge och Sverige.

 

2. LEVERANS (tillägg till NLS 10 punkt 5) Leveransvillkor DAP enligt INCOTERMS 2010. Ort och plats framgår av gällande; offert/ordererkännande/avtal.

 

3. LEVERANSTID (tillägg till NLS 10 punkt 6)

Av säljarens ordererkännande framgår vecka och dag när leverans sker från lager.

 

4. ANSVAR FÖR FEL (tillägg till NLS 10 punkt 13, 14)

4.1 Säljarens ansvarar endast för fel som visar sig inom 2 år från den dag varorna levererades.

4.2 Reklamation på grund av transportskada skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att produkten nått köparen.

I annat fall tar säljaren inget ansvar för skadan. Till den skriftliga reklamationen skall bifogas kopia av fraktsedeln där skadan, samt om möjligt ett foto på skadan, är angiven.

4.3 Anmärkningar om fel skall göras skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter att felet visat sig. Det skall innehålla säljarens ordernummer, artikelnummer samt en beskrivning av felet. Innan retur av skadad eller felaktiga varor sker, ska köparen ha erhållit säljarens acceptans av reklamationen, varvid säljarens returdokument bifogas leveransen.